9

Kwiatkowskiego (Jednostka Wojskowa) 820

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 13 14 15
42
16
45
46
44
17
53
24
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi