100

Łęczycka 212

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 4
23
13
Soboty
0 4
23
13
Niedziele
0 4
23
13
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi