100

Łęczycka - Wyżynna 196

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 4
21
11
Soboty
0 4
21
11
Niedziele
0 4
21
11
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi