100

Mickiewicza 157

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 4
19
09
Soboty
0 4
19
09
Niedziele
0 4
19
09
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi