100

Płk. Dąbka - Stok 84

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 3 4
12
57a
22a
02
Soboty
0 3 4
12
57a
22a
02
Niedziele
0 3 4
12
57a
22a
02

a - kurs po trasie Dworzec, Hetmańska, 12 Lutego, Płk. Dabka, Odrodzenia

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi