100

Płk. Dąbka - Zawada 73

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 3
53a
18a
Soboty
0 3
53a
18a
Niedziele
0 3
53a
18a

a - kurs po trasie Dworzec, Hetmańska, 12 Lutego, Płk. Dabka, Odrodzenia

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi