100

Al. Odrodzenia - przedszkole 25

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
0 3
01
51a
16a
51
Soboty
0 3
01
51a
16a
51
Niedziele
0 3
01
51a
16a
51

a - kurs po trasie Dworzec, Hetmańska, 12 Lutego, Płk. Dabka, Odrodzenia

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi