11

Nowakowo 4

Kierunek: Dębica - dolna
Dni robocze
5 6 7 10 12 13 15 16 17 19
19
26
12
19
37
30
06
15
38
54,z,
Soboty
6 8 9 11 15 17 21
05r
35
26
18
54
40
26
Niedziele
8 9 11 15 17 19
35
26
18
54
40
56

z - kurs zjazdowy (do Grunwaldzkiej ELZAM)

r - kurs przez Rubno(petla)

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi