11

Nowakowo I 2 3

Kierunek: Dębica - dolna
Dni robocze
5 6 7 10 12 13 15 16 17 19
18
25
11
18
36
29
05
14
37
53z
Soboty
6 8 9 11 15 17 21
04r
34
25
17
53
39
25
Niedziele
8 9 11 15 17 19
34
25
17
53
39
55

z - zjazd do zajezdni

r - kurs przez Rubno(petla)

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi