10

Al. Odrodzenia - pętla 276

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15
27
18
13
06
58
58
58
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi