10

Mazurska - Modrzewie 26

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15
25
16
11
04
56
56
56
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi