10

Mazurska 271

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15
24
15
10
03
55
55
55
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi