10

Browarna - Krakusa 28

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15
23
14
09
02
54
54
54
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi