10

Brzeska - Rypińska 80

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15
22
13
08
01
53
53
53
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi