10

Robotnicza - Stok 82

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 8 12 13 14 15
20
11
06
59
51
51
51
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi