10

Robotnicza - Brzozowa 87

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 8 12 13 14 15
18
09
04
57
49
49
49
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi