10

12 Lutego 2 93

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 8 12 13 14 15
15
06
01
54
46
46
46
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi