10

Hetmańska 2 99

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 12 13 14 15
13
04
59
52
44
44
44
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi