10

Grunwaldzka - ELZAM 158

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 13 14 15
11
02
57
42
42
42
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi