10

Grunwaldzka - hotel 160

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 13 14 15
10
01
56
41
41
41
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi