10

Grottgera 197

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 13 14 15
07
58
53
38
38
38
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi