10

Łęczycka - Wyżynna 196

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 13 14 15
03
54
49
34
34
34
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi