10

Mickiewicza 157

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 13 14 15
59
50
45
30
30
30
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi