10

Grunwaldzka - hotel 161

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 13 14 15
57
48
43
28
28
28
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi