10

Grunwaldzka - ELZAM 159

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 13 14 15
55
46
41
26
26
26
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi