10

Hetmańska 1 98

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 13 14 15
43
38
23
23
23
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi