10

Robotnicza - Stok 83

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15 16
35
30
27z,.
15
15
15
15z,.

z - kurs zjazdowy (do ul. HetmaĊ„skiej)

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi