8

Skrzydlata - LOK 165

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
48
24
57L
32
06
41
16
01
38
13
48
23
58
33
08
43
23
13
53
28
11
48
18
28
38
56
Soboty
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
24
57L
32
06
41
16
01
38
13
48
23
58
33
08
43
23
13
53
28
11
48
20
58
28
38
56

L - kurs wydłużony w kierunku lotniska i uczelni

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi