8

Uczelnia - WZLoty 320

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
6 15
56
15
Soboty
7
51
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi