8

Grunwaldzka - hotel 160

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
44
20
51L
28
02
37
12
57
34
09
44
19
54
29
04
39
19
09
49
24
07
44
14
24
34
52
Soboty
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20
51L
28
02
37
12
57
34
09
44
19
54
29
04
39
19
09
49
24
07
44
16
54
24
34
52

L - kurs wydłużony w kierunku lotniska i uczelni

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi