20

Majewo 521

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
7 11 18 19
09
10
36
46
58
06
Soboty
7
14
19
Niedziele
10
00
08
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi