30

Ogólna - Broniewskiego 121

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11c
56
41
26
11
06
51
36
21
06
51
36
19
16
06c
56c
51c
Soboty
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11c
56
41
26
11
06
51
36
21
06
51
36
19
16
06c
56c
51c
Niedziele
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11c
56
41
26
11
06
51
36
21
06
51
36
19
16
06c
56c
51c

c - Kurs wykonywany tylko między 01.05 - 23.09.2018

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi