31

Płk. Dąbka 88

Kierunek: Dębica - górna
Dni robocze
9 10 11 12 13 14 15
40
25
10
55
40
25
10
05
40
Soboty
9 10 11 12 13 14 15
40
25
10
55
40
25
10
05
40
Niedziele
9 10 11 12 13 14 15
40
25
10
55
40
25
10
05
40
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi