31

Płk. Dąbka - Stok 85

Kierunek: Dębica - górna
Dni robocze
9 10 11 12 13 14 15 16
19
49
34
19
04
49
44
19
57zO
43zO
Soboty
9 10 11 12 13 14 15 16
19
49
34
19
04
49
44
19
57zO
43zO
Niedziele
9 10 11 12 13 14 15 16
19
49
34
19
04
49
44
19
57zO
43zO

zO - kurs zjazdowy (do Pętli Ogólna, Nad Jarem)

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi