12

Żuławska (Fabryka Mebli) 826

Kierunek: Próchnik - pętla
Dni robocze
14 15 22
16
14
14
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi