12

Żuławska 1 823

Kierunek: Próchnik - pętla
Dni robocze
14 15 22
14
12
12
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi