22

Przezmark - osiedle 295

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 7 8 12 14 15 16 17
59
04
08G.
55S
06
37
46
54

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi