22

Przezmark - osiedle 295

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 7 8 14 15 16 17
59
04
15
06
37
46
54
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi