22

Przezmark 265

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 7 8 14 15 16 17
57
02
13
04
35
44
52
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi