22

Przezmark 625

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 7 8 12 14 15 16 17
56
01
05G.
52S
03
34
43
51

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi