22

Gronowo - skrzyżowanie 288

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 6 7 12 13 15 16 17
50
55
59G.
46S
57
28
37
45

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi