22

Gronowo - szkoła 268

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 6 7 12 13 15 16 17
48
53
57G.
44S
55
26
35
43

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi