22

Gronowo - sklep 263

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
7 12 13 15
24
42S
53
24

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi