22

Gronowo - sklep 263

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
7 13 15
24
53
24
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi