22

Gronowo - osiedle 504

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
13 15
52
23
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi