22

Gronowo - osiedle 504

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
12 13 15
41S
52
23

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi