22

Grunwaldzka - lecznica 225

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 6 7 12 13 15 16 17
44
49
53G.
34S
45S
16S
31
39

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi