22

Rawska - szkoła 219

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 6 12 13 15 16 17
44
49
34S
45S
16S
31
39

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi