22

Łęczycka - Wyżynna 196

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 6 12 13 15 16 17
38
43
28S
39S
10S
25
33

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi