22

Grunwaldzka - hotel 161

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 6 7 13 15 16 17
32
37
48
33S
04S
19
27

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi