22

Dworzec - pętla 277

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 6 7 12 13 15 16 17
30
35
46G.
20S
31S
02S
17
25

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi