22

Mickiewicza 155

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 14 16 17 18
27
37
45
35
09
17
25
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi