22

Rawska - szkoła 220

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15 17 18
17
27
35
13
25
59
07
15
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi